اخبار

با تجلیل از فعالان عرصەهای هنری و سینمایی؛ مراسم گرامیداشت روز سینما در مهاباد برگزار شد

با تجلیل از فعالان عرصەهای هنری و سینمایی؛ مراسم گرامیداشت روز سینما در مهاباد برگزار شد
مراسم تجلیل از فعالان عرصه سینما در مهاباد با حضور مسئولان شهرستانی و استانی، امروز در سالن ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی،این مراسم بە مناسبت روز ملی سینما و بە همت انجمن سینما جوان ایران با همکاری ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و با رعایت‌ پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصلەگذاری اجتماعی برگزار شد و در آن حجت‌الاسلام ناصر خدایاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، عارف خدرلو فرماندار ویژە مهاباد، سیامند جوانبخت رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، رحیم بایزیدی، رییس انجمن سینما جوان مهاباد و ابراهیم سعیدی کارگردان مهابادی بە سخنرانی پرداختند.

حجت الاسلام ناصر خدایاری در این مراسم ضمن تبریک روز سینما بە اهالی این عرصه گفتتمایز و جامعیت هنر هفتم در این است کە هنرهای دیگر را می‌تواند در خود داشتە باشدشکوفایی سینما تناسب مستقیمی با شکوفایی در دیگر عرصەهای هنری دارد.

خدایاری در ادامە افزودمحور توسعە انسان است و محور توسعە فرهنگی بە دست انسان‌های فرهنگی صورت می‌گیردکارها و امورات فرهنگی و توسعە آن نیز بە دست‌های انسان‌های فرهنگی انجام می‌شود.

عارف خدرلو، معاون استاندار فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در مراسم تجلیل از اصحاب سینما گفتبا توجە بە پتانسیل‌ها و نخبگان موجود در سطح شهرستان، توجهات بە مهاباد بایستی در حد توجهات بە مراکز استان‌ها باشد.

خدرلو با اشارە بە توسعە فرهنگی افزوددر بحث توسعە، متاسفانە در کشور بە برخی از ابعاد توسعە مانند توسعە عمرانی، توسعە سیاسی و اقتصادی توجە شدە و مدیران کمتر بە مقولە توسعە فرهنگی توجە داشتەاندمسیر توسعە پایدار از توسعە فرهنگی عبور می‌کند، از این رو باید توجە ویژەای بە بحث توسعە فرهنگی صورت گیرد.

فرماندار مهاباد با اشارە بە اوضاع کرونایی کشور اظهار داشتشیوع کرونا باعث بروز بسیاری از مشکلات در حوزە فرهنگ و هنر شدە بە شکلی کە در شهری مثل مهاباد با پتانسیل‌های فراوان هنری و فرهنگی مانع برگزاری بسیاری از مراسمات و جشنوارەهای ادبی، هنری و فرهنگی شدە است.

سیامند جوانبخت، رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد، دیگر سخنران این مراسم بودوی با بیان اینکە سینمای فعال و مستقلی در مهاباد وجود ندارد، گفتپس از ١٢١ سال از ورود صنعت سینما بە ایران، شهرستان مهاباد با ویژگی‌ها و پتانسیل‌های موجود فاقد یک سالن مستقل و فعال سینما بودە و علاقەمندان پرشمار آن در شهرستان از وجود آن محروم هستند.

جوانبخت اظهار داشتدر مهاباد دو امتیاز سینمایی وجود دارد، سینما سیار و سینما دیجیتال کە می‌تواند همزمان با سینماهای سراسر کشور فیلم‌های روز را اکران نماید.

رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشارە بە وضعیت بازسازی سینما تربیت مهاباد افزودبا پیگیری‌های مسئولان شهرستانی و استان رایزنی‌هایی با نهادهای ذینفع و ذیربط در رابطە با بازسازی سینما تربیت انجام گرفت کە مصوب شد هلال احمر در راستای بازسازی و تجهیز این سالن گام بردارد اما تاکنون اقدامی در این راستا بە انجام نرسیدە است.

سیامند جوابخت در رابطه با پردیس سینمایی گفتامتیاز پردیس سینمایی امید با پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی برای مهاباد اخذ و مصوب شد کە عملیات عمرانی آن با اعتبار ٧٠٠میلیون تومان در پارک خانوادە آغاز شودسرپرست وقت شهرداری پیگیری‌هایی در راستای احداث آن انجام داد اما تاکنون احداث آن میسر نشدە است.

در ادامە این مراسم رحیم بایزیدی رییس انجمن سینما جوان مهاباد بە ارائە آمار و عملکرد این انجمن در مدت‌زمان شیوع کرونا پرداخت، بایزیدی در رابطه با نیازها و زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان گفتبا توجە بە عملکردهای مثبت و مطلوب شهرستان در عرصەهای هنری و فرهنگی لازم است پردیس سینمایی، نگارخانە و زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در این شهر احداث شود.

در مراسم تجلیل از اصحاب سینما، ابراهیم سعیدی کارگردان و تدوینگر مهابادی با انتقاد از نبود سینما در مهاباد گفتزمانی می‌توان سینما را بە عنوان هنر دید و بە آن احترام گذاشت کە الزامات آن فراهم شدە باشدامروز در شهری مراسم ارج‌نهادن بە سینما در حال برگزاریست کە سالن سینمایی ندارد.

سعیدی در ادامە اظهار داشتقرار بود پردیس سینمایی در عرض شش ماه در مهاباد احداث گردد اما یک سال از آن شش ماه می‌گذرد اما تا امروز کلنگ احداث پردیس سینما در مهاباد بە زمین زدە نشدە است.

 

در حاشیە این مراسم از چنددهە فعالیت هنری انور یوسفی، عکاس پیشکسوت مهابادی تجلیل شدهمچنین در پایان این مراسم از فعالان و پیشکسوتان عرصەهای هنری شهرستان تقدیر بە عمل آمد.

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید