گزارش عملکرد واحد امور کتاب اداره کل در حمایت از کتابهای تولید شده (سال 93)

گزارش عملکرد واحد امور کتاب اداره کل در حمایت از کتابهای تولید شده  اعم از خرید و اخذ مجوز در موضوع حقوق شهروندی و ستاد احیا امر به معروف و  نهی  از منکر

عناوین کتابهای مجوز دریافت نموده

ناشر

مولف

عناوین کتاب های خریداری شده

تعداد

شهروند نمونه در 6 موضوع

فرسار

قاسم زاده علی

 پخش در همایشها منتشر شده

---

حقوق شهروندی و اصحاب دعوی کیفری

فانار

سرهنگ علی النقی پور

100 جلد توسط این اداره کل و 200 جلد توسط وزارت ارشاد خریداری شده

300

نماز ، فرد ، جامعه

فرسار

بیوک اقا یوسفی

پخش در همایشها منتشرشده

---

فلسفه پزشکی نماز

دانشگاه علوم پزشکی

گروهی از مولفین

تعداد 200 جلد خریداری شده

200

آموزش نماز

حسینی اصل

 

100 جلد خریداری شده

100

نماز ستون دین است

حسینی اصل

 

200 خریداری شده

200

حجاب هدیه الهی

حسینی اصل

 

در مرحله مجوز

---

 

 

 

 

800 جلد

 همچنین در دومین نمایشگاه سراسری کتاب کودکان و نوجوانان که  این اداره کل  در محل سالن نمایشگاهی مجمتع فرهنگی و هنری ارومیه در دهه مبارکه فجر (سال 93) برپا نمود  غرفه ای به ستاد امر به معروف و نهی از منکر اختصاص شده داده بود .