اقدامات انجام یافته و برنامه های پیش بینی شده ستاد صیانت در سال 94


 

اقدامات انجام یافته ستاد صیانت در سال 94

 

1-      تشکیل هشتمین جلسه پیاپی واولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی مورخ 94/1/17

2-      ارسال صورتجلسه ستاد صیانت به اعضای ستاد و ادارات تابعه شهرستانی و دفترامور اجتماعی و فرهنگی استانداری

3-      صدور ابلاغ جدید برای اعضا و دبیر و مسئول دبیرخانه و کمیته های سه گانه ستاد صیانت ( کمیته آموزشی – فرهنگی تبلیغی – بازرسی )

4-      ارسال احکام مربوط به اعضای ستاد صیانت به مدیر کل دفتراموراجتماعی و فرهنگی استانداری طی نامه شماره 94/10/1449 مورخ 94/2/15

5-      تنظیم جدول زمان بندی جلسات ستاد صیانت و کمیته های سه گانه و ارسال به اعضای ستاد

6-      برگزاریاولینجلسهکمیتهآموزشیمورخ 94/2/15 بادستورکاربرنامهریزیبرایانجامفعالیتهایکمیته

7-      برگزاری اولین کلاسهای دورهای آموزش اخلاقا داری برای همکاران مورخ 94/2/16 درمحل نمازخانه اداره کل ( اطلاع رسانی ازطریق اتوماسیون ونصب درپانل اعلانات) در راستای اجرای مصوبه کمیته آموزش ستاد صیانت

9-      تشکیل اولین جلسه کمیته فرهنگی تبلیغی ستاد صیانت مورخ 3/3/94 با حضور اعضای کمیته

10-    تهیه و چاپ بنرهاییبا موضوع رعایت عفاف و حجاب و نصب در قسمتهای ورودی اداره کل و اداره ارشاد ارومیه (پیرو بند 12 مصوبه جلسه مورخ 94/1/17)و جهت استفاده تبلیغاتی در برنامه های مختلف فرهنگ و هنری

11-  مکاتبه با ادارات ستادی و شهرستانی و دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد و مرکز علمی کاربردی فرهنگ ونر ارومیه مبنی بر ارسال گزارش عملکرد برنامه های خود در خصوص عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی ( طی نامه شماره 94/10/1788 مورخ 94/2/22 )

12-  مکاتبه باریاست مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنردر خصوص تشکیل کمیته یا کارگروه عفاف و حجاب و ارسال گزارش فعالیت پیرو اجرای بند 8 مصوبه جله ستاد صیانت 

( 2 بار مکاتبه شده طی نامه شماره 94/10/1787 مورخ 94/2/22)

13-  اطلاع رسانی از طریق اتوماسیون به همکاران اداره کل و مکاتبه با ادارات تابعه و نمایندگی های تابعه در خصوص ممنوعیت استعمال سیگار و مواد دخانی که به پیوست نامه آیین نامه اجرایی ممنوعیت دخانیات در اماکن عمومی و ادارات هم ارسال شده است.

14-  تهیه و ارسال فراخوان نمایشگاه عکس حقوق شهروندی با محورهای:

ü      تحکیم بنیان خانواده

ü      عفاف و حجاب

ü      سبک زندگی ایرانی و اسلامی

ü      سبقت در یاری کردن به همنوعان و تکریم سالمندان ومعلولان جسمی

آخرین مهلت ارسال آثار94/3/10 با تعیین جوایز به آثار منتخب

( پیرو بند   مصوبه جلسه ستاد صیانت مورخ 94/1/17)

15-  تهیه، چاپ وارسال فراخوان مسابقه طراحی پوستر با محورهای ذیل :

ü      ترویج عفاف و حجاب

ü      امر به معروف و نهی از منکر

ü      حقوق شهروندی

ü      تکریم خانه و خانواده و حمایت از افراد کم توان – سالمندان و معلولین

ü      نقش خانواده در تحقق اقتقاد مقاومتی

16-  طرح موضوع ستاد صیانت و اهمیت آن در جلسه شورای اداری

17-  ادامه روند فعالیت ستاد صیانت با سه کمیته و برنامه ریزی و عملیاتی نمودن آنها

18-  برگزاری چندین نمایشگاه با موضوع عفاف و حجاب

19-  درج مقالات و موضوعات مرتبط عفاف وحجابدر نشریات محلی از جمله آرازآإربایجان و آبشار

20-  خرید آثار و کتب مربوط به عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

 

 

برنامه های پیش بینی شده با موضوع عفاف و حجاب در سال 94

 

 

1- برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب و تبیین آسیبهای اجتماعی ناشی از بدحجابی درشهرستان اشنویه

2-برگزاری همایش فاطمه اسوه عفت زنان در شهرستان ماکو

3- برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف و نماز با هدف ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و نماز و آگاهسازی مردم از فواید حجاب و پیشگیری از مفاسد اجتماعی ( شاهین دژ)

4- سخنرانی با موضوعات : جایگاه والای زن در جامعه ، الگو واسوه بودن حضرت فاطمه ، نقش ماهواره و تهاجم فرهنگی در بی هویت نمودن زن در جامعه و استفاده ابزاری از زن توسط جوامع غربی - تجلیل از بانوان و مادران نمونه، فعال و محجبه در عرصه های مختلف اجتماعی ( شوط و شاهین دژ)

5- برگزاری چندین نمایشگاه هنری( عکس ، طراحی و نقاشی وخوشنویسی و...) با موضوع عفاف و حجاب در شهرستانهای چالدران

6- برگزاری چندین مسابقه ( نقاشی و طراحی دل نوشته و...) با موضوع  « حجاب زینت زن » در چالدران