گزارش برگزاری اولین جلسه کلاس ماهیانه اخلاق اداری در سال 94

گزارش برگزاری اولین جلسه کلاس ماهیانه اخلاق اداری

 

           بنا به مصوبه صورتجلسه مورخه 93/5/1 کمیته آموزشی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ، برگزاری کلاس اخلاق اداری توسط اتوماسیون اداری و نصب در پانل اعلانات اطلاع رسانی گردید.این کلاس روز چهارشنبه مورخه  94/2/16 راس ساعت 13/45 ظهر به مدت یکساعت در محل نمازخانه اداره کل به سخنرانی آقای محمدرضا بابازاده با حضور 31 نفر از کارکنان و مدیران  تشکیل شد.

این دوره آموزشی با سرفصل خوشرویی و برخورد خوب با ارباب رجوع وبا هدف آشنایی شرکت کنندگان و رعایت آن در رفتار و اخلاق اداری برگزار شد.