کلاسهای دوره ای آموزش اخلاق اداری

 

بنا به مصوبه صورتجلسه مورخه 93/5/1 کمیته آموزشی عفاف و حجاب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ، برگزاری کلاس اخلاق اداری توسط اتوماسیون اداری و نصب  در پانل اعلانات اطلاع رسانی می گردد .این کلاسها بصورت دوره ای ( یک جلسه در ماه ) با حضور کلیه کارکنان و معاونین و روسای اداره کل  با سرفصلهای تعریف اخلاق اداری ، اهمیت توجه به اخلاق اداری ، رفتار و ریشه های آن ، صیانت از حقوق شهروندی  با هدف آشنایی شرکت کنندگان و رعایت آن در رفتار و اخلاق اداری تشکیل می شود که تا کنون سه دوره از این کلاسها به شرح ذیل برگزار گردیده است :

روز شنبه مورخ 93/6/15 رأس ساعت 13/45 ظهر به مدت یک ساعت در محل نمازخانه اداره کل به سخنرانی آقای محمد رضا بابازاده با حضورکلیه کارکنان و معاونین و روسای اداره کل

روز یکشنبه مورخ 93/7/20 رأس ساعت 12/45 ظهر به مدت یک ساعت در محل نمازخانه اداره کل به سخنرانی آقای محمد رضا بابازاده

روز سه شنبه مورخ 93/8/20 رأس ساعت 12/45  ظهر به مدت یک ساعت در محل نمازخانه اداره کل به سخنرانی آقای محمد رضا بابازاده

 

گزارش تصویری