برگزاری اولین جلسه اخلاق اداری در سال 94

بسمه تعالی

 قابل توجه همکاران محترم :

             بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین جلسه کلاس اخلاق اداری در مورخه 94/2/16 روزچهارشنبه بعد از نماز راس ساعت 13/45 ظهر در محل نمازخانه اداره کل برگزار خواهد شد از کلیه همکاران محترم جهت شرکت در این دوره دعوت به عمل می آید.

                                                                                                                                                                                                                                                           کمیته آموزشی

                                       ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی