میزان تاثیرگذاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی

به چه میزان برنامه های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در بالا رفتن فرهنگ اجتماعی مردم تاثیر گذار می باشد ؟
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟