عملکرد ستاد اقامه نماز اداره کل

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماکو سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چایپاره سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نقده سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تکاب سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوآب سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالدران سال 96

عملکرد نماز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه سال96

عملکرد نماز دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان  از نگاه دوربین در سال 96

دوره تربیت مربی تخصصی کودک و نوجوان با رویکرد آموزش روشهای  انتقال مفاهیم دینی و نماز ویژه موسسات قرآنی

بومی سازی برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نماز 96

عناوین برنامه های پیشنهادی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز سال 1397

مسابقه کتبی نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 96

عملکرد ادارات فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز 96

عملکرد شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در سال 1396

 عملکرد شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در سال 95

اهم فعالیتها و عملکرد کمیته نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی درسال 89

برگزاری همایش تبیین فرهنگ فاطمی (س) در شهرستان سلماس مورخ 20/2/89

 برگزاری همایش عفاف ، حجاب و تجلیل از برترینهای نماز در شهرستان ارومیه

برگزاری همایش نماز در شهرستان چالدران 26/10/89

گزارش نماز در جشنواره شعر جنگ نرم شهرستان میاندوآب مورخ 8/10/89

برپایی همایش تجلیل از نمونه های نماز،حجاب و عفاف بمناسبت روز دختران در شهرستان تکاب

برگزاری مسابقه فرهنگی مذهبی نماز و نیایش در شهرستان نقده مورخ 3/9/89

 یازدهمین دوره مسابقه بزرگ اذان