مدیرکل

ناصر خدایاری

مدیرکل
  • 04433443443
  • 044-33445018
  • 044-33441700
  • ارومیه - خیابان ارشاد - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی