صفحه اصلیعفاف و حجاباحادیث عفاف و حجاب

احادیث مربوط به عفاف و حجاب

امام علی علیه السلام : ثمره حیا، عفت و پاکدامنی است

امام علی علیه السلام : با فضیلت ترین جوانمردیها حیا است و میوه و ثمره آن عفت و پاکدامنی

امام علی علیه السلام : حیا موجب پاکدامنی است

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: در هر کس چهار خصلت باشد، اگر چه سر تا پا غرق گناه باشد خداوند همه گناهان او را تبدیل به حسنات می کند: صداقت ، حیا ، خوش خلقی و سپاسگزاری از نعمت های الهی

امام علی علیه السلام : حرص و آزمندی را رها کن و از پاکدامنی و پرهیزکاری کناره نگیر

امام علی علیه السلام : برترین عبادت ها پاکدامنی است

امام علی علیه السلام : تقوا یعنی جمع شدن دو خصلت پاکی و عفت در انسان

 پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سّلم ) :هردینی ، خُلق و مَرامی دارد و خُلق و مَرام دین اسلام ، حیاست

حضرت علی (علیه السلام ) : تاج آدمی ، عفت اوست و زینت او انصاف اوست