به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

تصاویر اولین جلسه کمیته عفاف و حجاب سال 95

تصاویر دومین جلسه کمیته عفاف و حجاب سال 95

تصاویر اولین نشست اخلاق اداری سال 95

تصاویر دومین نشست اخلاق اداری سال 95

تصاویر سومین جلسه عفاف و حجاب سال 95

تصاویر اولین جلسه کمیته آموزشی سال 95

تصاویر دومین جلسه کمیته آموزشی سال 95

تصاویر سومین جلسه کمیته آموزشی سال 95

نمایشگاه بانوان هنرمند در هفته عفاف و حجاب نقده

نمایشگاه هنرهای تجسمی هفته عفاف و حجاب در شاهین دژ