بنرهای نصب شده امر به معروف

Loading

همایش امر به معروف و نهی از منکر در تکاب

Loading

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر

Loading

پوسترهای امر به معروف و نهی از منکر

Loading

مراسم سینه زنی هنرستان هنرهای زیبا

Loading

شرکت دبیر شورا در همایش امر به معروف وزارت ارشاد

Loading

سفر زیارتی بانوان اداره کل به امام زاده غریب حسن

Loading

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

Loading

برگزاری جلسه قرآنی امر به معروف

Loading

تعزیه خوانی سالار شهیدان

Loading

تجمع کارکنان اداره کل در نماز جمعه

Loading

تابلو روان امر به معروف و نهی از منکر

Loading

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر

Loading

تصاویر ایستگاه صلواتی امر به معروف و نهی از منکر

Loading

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

Loading

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر

سفر یکروزه راهیان نور

شورای امر به معروف و نهی از منکر 3

شورای امر به معروف و نهی از منکر 3

شورای امر به معروف و نهی از منکر 3
شورای امر به معروف و نهی از منکر 4

شورای امر به معروف و نهی از منکر 4

شورای امر به معروف و نهی از منکر 4
شورای امر به معروف و نهی از منکر 5

شورای امر به معروف و نهی از منکر 5

شورای امر به معروف و نهی از منکر 5
شورای امر به معروف و نهی از منکر 6

شورای امر به معروف و نهی از منکر 6

شورای امر به معروف و نهی از منکر 6
شورای امر به معروف و نهی از منکر 7

شورای امر به معروف و نهی از منکر 7

شورای امر به معروف و نهی از منکر 7
شورای امر به معروف و نهی از منکر 8

شورای امر به معروف و نهی از منکر 8

شورای امر به معروف و نهی از منکر 8
شورای امر به معروف و نهی از منکر 9

شورای امر به معروف و نهی از منکر 9

شورای امر به معروف و نهی از منکر 9
شورای امر به معروف و نهی از منکر 1

شورای امر به معروف و نهی از منکر 1

شورای امر به معروف و نهی از منکر 1
شورای امر به معروف و نهی از منکر 2

شورای امر به معروف و نهی از منکر 2

شورای امر به معروف و نهی از منکر 2

بنر ماه مبارک رمضان و شبهای قدر

بنر1

بنر1

بنر1
بنر2

بنر2

بنر2
بنر3

بنر3

بنر3
بنر6

بنر6

بنر6
بنر7

بنر7

بنر7