بیانات در دیدار مردم شاهرود

بیانات در دیدار مردم شاهرود 1385/08/20


آنچه همه‏ى ملت ایران و شما مردم عزیز باید بدانید- و خوشبختانه آگاهى ملت، آن‏ها را نسبت به این شرایط کاملًا روشن و آگاه نگه داشته است- این است که در رویارویى میان اسلام، حرکت اسلامى و اردوگاهِ کفر و استکبار، سهم پیروزیهاى جبهه‏ى اسلام و ایمان، چندین برابر بیشتر از سهم پیروزیهاى جبهه‏ى مقابل است. مسئله، تنها مسئله‏ى ایران نیست؛ مسئله‏ى نهضت اسلامى است و ملت ایران پرچم‏دارِ این نهضت است. آن روزى که ما مردم ایران نهضت اسلامى را در این کشور آغاز کردیم، به قصد ایجاد یک نهضت جهانى نبود. دلسوزان، علاقه‏مندان و آگاهان، آنچه را که براى امر به معروف و نهى از منکر و دفاع از حق و قیام در مقابل ظلم تشخیص مى‏دادند، انجام دادند. و امام بزرگوار ما بارها گفته است، در هر موقعیتى آنچه را که احساس وظیفه مى‏کرد، آن را انجام مى‏داد و در راه آن قدم برمى‏داشت؛ و مشکلات او را به عقب نمى‏راند. نیت مبارزان، نهضت‏کنندگان و ملت ایران، اصلاح در مسائل جارى کشور خودشان بود. اما خاصیت سخن و دعوى حق، همین است که دلهاى مشتاق را در همه‏ى نقاط عالم به خود جذب مى‏کند.