اطلاعیه ها و فراخوان ها

تکمیل بانک اطلاعات فعالان قرآنی

 

تکمیل اطلاعات فعالان قرآنی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه مراکز و فعالان قرآنی در حوزه های مختلف می رساند، دبیرخانه کمیسیون فعالیت های تبلیغی و ترویجی معاونت قرآن و عترت و گروه قرآن و عترت اداره کل و کمیسیون تبلیغ و ترویج قرآنی استان در نظر دارد بانک اطلاعاتی را تهیه و تنظیم نماید. لذا با تکمیل فرم زیر، آن را حداکثر تا مورخ 99/12/25  به ایمیل quran@ershad‏-ag.ir ارسال نمایید.

لازم به توضیح است در صورت عدم امکان ارسال بصورت ایمیل، می توانید فرمهای مذکور ( اکسل) را در قالب لوح فشرده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (گروه قرآن و عترت) واقع در ارومیه- خیابان ارشاد  و یا در شهرستانها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تحویل نمایید.

فرم اطلاعات فعالان قرآنی را از اینجا دانلود نمایید.

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های اداره کل

فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در نظر دارد اجرا و بهره برداری پروژه  زیر را به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و دستور العمل مربوطه و مشوقها و تسهیلات مندرج در تبصره 19 قانون بودجه  سال 99 و آیین نامه اجرایی آن و تصویب نامه 59006 سران قوا ، با مشارکت بخش غیر دولتی محقق نماید از کلیه اشخاص  حقیقی و حقوقی علاقمند به مشارکت در این پروژه ها دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس ارومیه خیابان همافر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی به شماره تماس 20-33445018 مراجعه نمایند.

عنوان پروژه

محل پروژه

یادمان مصدومان شیمیایی سردشت

آذربایجان غربی - سردشت

 

فراخوان عمومی مزایده سینمای دیجیتال نوبت دوم

فراخوان عمومی مزایده( نوبت دوم)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای اجرای مواد 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 24قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن ، سالن سینمای دیجیتال مجتمع فرهنگی هنری شهرستان های خوی ، مهاباد ، میاندوآب و بوکان  را جهت اکران فیلم به مدت شش (6) ماه ( سه روز از هفته روزی 2 سئانس «4 ساعت») از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنّی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیّت از مراجع قانونیمی توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی : آذربایجان غربی ، ارومیه بلوار ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900044 پایگاه اطلاع رسانی اداره کل : (http://azargh.farhang.gov.ir ) مراجعه فرمایند.

فراخوان عمومی مزایده سینمای دیجیتال نوبت اول

فراخوان عمومی مزایده( نوبت اول)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای اجرای مواد 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 24قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن ، سالن سینمای دیجیتال مجتمع فرهنگی هنری شهرستان های خوی ، مهاباد ، میاندوآب و بوکان  را جهت اکران فیلم به مدت شش (6) ماه ( سه روز از هفته روزی 2 سئانس «4 ساعت») از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنّی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیّت از مراجع قانونیمی توانند جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی : آذربایجان غربی ، ارومیه بلوار ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900044 پایگاه اطلاع رسانی اداره کل : (http://azargh.farhang.gov.ir ) مراجعه فرمایند.

فراخوان عمومی واگذاری مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری اداره کل آذربایجان غربی

فراخوان عمومی مزایده ( نوبت دوم )

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستانهای ارومیه ، خوی و میاندوآب را به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیّت فنی و اخلاقی و دارای مجوّز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت سی روز (30 روز ) اداری جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی ارومیه بلوار ارشاد ، روبروی بیمارستان امام خمینی (ره) ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900-044 و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.Ershad-ag.ir مراجعه نمایند.

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

فراخوان عمومی واگذاری مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری اداره کل آذربایجان غربی

فراخوان عمومی مزایده ( نوبت اول )

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستانهای  خود به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیّت فنی و اخلاقی و دارای مجوّز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت سی روز (30 روز ) اداری جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی ارومیه بلوار ارشاد ، روبروی بیمارستان امام خمینی (ره) ، اداره کل فرهنگ و اشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900-044 و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.Ershad-ag.ir مراجعه نمایند.

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

فراخوان عمومی مزایده ( نوبت دوم )

مزایده نوبت دوم

فراخوان عمومی مزایده

مزایده 95