دکتر ناصر خدایاری
گروه آموزشی علوم پایه
درجه علمی استادیار
شروع به خدمت 1376
رشته تحصیلی علوم پایه

سوابق اجرایی

-          مدیرگروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی از سال 1393 تاکنون

-          سرپرست گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی از سال 1390

-          معاون پژوهشی گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی

-          معاون آموزشی گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی از 27/12/83

-          مشاور مذهبی و فرهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی از 12/12/78 لغایت 31/1/80

-          مدیر اجرایی مسجد رسول الله دانشگاه علوم پزشکی از 1380 لغایت  18/7/84

-          مشاوره دانشجویی مرکز بهداشت استان از 30/8/79 لغایت 15/12/83

-          مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز

-          مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز

عنوان مقاله : محیط زیست با رویکرد دینی
عنوان مقاله : نظریه های شخصیت و رشد
عنوان مقاله : دین - فرهنگ و جهانی شدن
عنوان مقاله : نقش بنگاهای غیر دولتی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
عنوان مقاله : سیری در زوج ملک و ملکوت (تاملی در آیات زیست محیطی قرآن)
عنوان مقاله : گستره بین المللی مفهومی و مصداقی امر به معروف و نهی از منکر
عنوان مقاله : اخلاق فرامعیشتی و رفتار اقتصادی انسان مسلمان
عنوان مقاله : اسلامی کردن علوم انسانی یا علوم تحت چنبره اسلام ؟
عنوان مقاله : اخلاق فرامعیشتی و رفتار اقتصادی انسان مسلمان
عنوان مقاله : مقاله اسلامی کردن علوم انسانی یا علوم تحت چنبره اسلام
                                                                                                         
طرح درس

طرح درس دکتر ناصر خدایاری
طرح درس تاریخ علوم پزشکی و مراجع سنتی و اسلامی (Pdf)
طرح درس مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی (Pdf)
طرح درس مبانی جامعه شناسی (Pdf)
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده (Pdf)