مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

آموزشگاه آزاد سینمایی: مکانی که برای تربیت و آموزش هنرجویان علاقه مند به یکی از رشته های سینمایی و سمعی بصری (عکاسی، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، بازیگری، ترجمه)، دوبالژ، گریم یا سایر رشته های فیلمسازی و اشاعۀ صنعت و هنر سینما و عکاسی، براساس ضوابط و شئون اسالمی تأسیس میشود

شرایط متقاضی:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

معتقد به نظام جمهوری اسالمی ایران.

متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

داشتن اهلیت قانونی و نداشتن اعتیاد و اشتهار به فساد اخلاقی.

نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی شود.

داشتن کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی یا معافیت دائم.

داشتن تصویر مدارکی دلالت‌کننده بر احراز سابقۀ فعالیتهای فرهنگی هنری.

داشتن دست‌کم مدرک کارشناسی یا معادل آن.

متأهل بودن و داشتن دست‌کم ۲۵ سال سن.

مدارک لازم:

تصویر از همۀ صفحات شناسنامه.

تصویر آخرین مدرک کارشناسی.

ده قطعه عکس جدید ۳×۴ تمام رخ.

تصویر برگ پایان خدمت.

تأییدیۀ اماکن و گواهی نداشتن اعتیاد و سوءپیشینه.

اعلام برنامه های آموزشی، شامل طرح دروس مصوب رشته های مختلف آموزش سینمایی، منابع آموزشی، مدت دوره، شیوۀ نمره دهی، ساعات آموزشی، تجهیزات و امکانات لازم اساتید، پایان دوره و...

فرم مدرسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی سینما یا هنر.

درصورت نداشتن مدرک دانشگاهی، مرکز مربوط باید صلاحیت علمی و تدریس آنها را تأیید کند.

معرفی مدیر آموزش درصورتی‌که متقاضی، مدرک کارشناسی مرتبط با رشته های سینمایی و هنری نداشته باشد.

مدارک لازم برای مدیر آموزش:

تصویر از همۀ صفحات شناسنامه.

تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

سوابق مستند و مستدل آموزشی و حرفه ای.

سه قطعه عکس جدید ۳×۴.

مدارک لازم برای شخصیت حقوقی:

تصویر اساسنامۀ مجمع عمومی، روزنامۀ رسمی و آخرین تغییرات.

زمان گردش کار: حدود یک ماه.