امور سینمائی و سمعی و بصری

           

  
وحید رنجبر

  کارشناس امور سینمائی و سمعی و بصری

                                                                                                                                      

وظایف امور سینمایی و سمعی و بصری
 
1-     ایجاد ارتباط با حوزه معاونت سینمایی جهت دریافت سیاستهای سینمایی حاکم بر صنعت سینمایی کشور ،
در جهت اعمال آنها در روند فیلم سازی در استان آذربایجان غربی
2-    حمایت از علاقمندان جوان متعهد جهت آموزش فنی و هنری صنعت سینما در سطح استان آذربایجان غربی
3-    نظارت بر کیفیت فنی ابزار و تجهیزات سمعی و بصری در استان
4-    نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی سمعی و بصری و نمایش فیلم های فرهنگی ، هنری ، مستند و آموزشی
5-    معرفی هنرمندان خلاق و متعهد جوان در حوزه سینما در استان آذربایجان غربی
6-    فراهم کردن امکانات مناسب نمایشی و سالن های سینما برای مردم استان
7-    تشویق نمودن بخش خصوصی در خصوص ساخت مجتمع های فرهنگی ، تجاری و سینمایی
8-    نظارت بر اجرای نمایش فیلم های سینمایی در سینماهای استان
9-    نظارت بر ساخت و ساز پروژه های سینمایی در سطح استان
10- تشکیل شورای بررسی فیلم نامه ها و بازبینی فیلم های ساخته شده
11- صدور پروانه ساخت فیلم و پروانه اکران فیلم های غیر سینمایی ( ویدئویی )
12-صدرو مجوز بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاهها ، سازمان های دولتی ، نهاد های قانونی
و بین المللی و عمومی کشور و نظارت بر آنها
13-صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی و دولتی و نظارت بر آنها
14-صدور پروانه تاسیس و فعالیت شرکتهای تولید فیلمهای غیر سینمایی و نظارت بر آنها
15-صدور مجوز تائیدیه و صلاحیت فنی و تخصصی برای متقاضیان تاسیس فروشگاههای عرضه محصولات
فرهنگی و ویدئویی ( ویدئو کلوپ ) و نظارت بر آنها
16-صدور مجوز تائیدیه و صلاحیت فنی و تخصصی برای متقاضیان تاسیس گیم نت و بازیهای رایانه ای و و نظارت بر آنها
17-تشکیل ستاد های مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری در شهرستانهای استان
18-اخذ آمار فروش سینماهای استان و ارسال آنها به وزارت متبوع از طریق سایت 
 
 شماره تماس : 04433445018 داخلی 230

ارسال و پیگیری مشکلات از امور سینمایی و سمعی و بصری