ارزشیابی متقاضیان تأسیس شرکت تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی

کسب دست‌کم ۶۰ امتیاز هنری و مدیریتی، مشروط به‌کسب دست‌کم ۱۵ امتیاز از سوابق مدیریتی، برای تأیید صالحیت فنی متقاضیان تهران و دست‌کم ۴۰ امتیاز برای متقاضیان شهرستانها ضروری است.

 سوابق هنری

عضویت و فعالیت در گروههای موسیقی مجاز (حداکثر ۵ امتیاز)

مشارکت در تولید و ساخت آثار موسیقی مجاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)

عضویت و فعالیت در مؤسسات فرهنگی هنری مجاز (حداکثر ۵ امتیاز)

کسب رتبه و جایزه از جشنواره های معتبر موسیقی داخلی (حداکثر ۱۰ امتیاز) و بین المللی (حداکثر ۱۵ امتیاز)

ارائه آثار تألیفی و پژوهشی درزمینه موسیقی (حداکثر ۵ امتیاز)

داشتن کارت عضویت خانه موسیقی (حداکثر ۵ امتیاز)

سوابق آموزشی معتبر، کارت صلاحیت تدریس (۵ امتیاز) 

مجوز آموزشگاه آزاد موسیقی (۱۵ امتیاز)،مدرک تحصیلی مرتبط با موسیقی (۱۵ امتیاز)

سوابق مدیریت

مدیریت در برگزاری رویدادهای ملی هنری (حداکثر ۸ امتیاز)، مشارکت در آنها (حداکثر ۴ امتیاز)

عضویت و فعالیت در مؤسسات و مراکز مجری برنامه های موسیقی (حداکثر ۸ امتیاز)

مشارکت در برگزاری کنسرتها و اجراهای زنده موسیقی (حداکثر ۸ امتیاز)

فعالیت مؤثر در شرکتها و مؤسسات تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی (حداکثر ۸ امتیاز)

دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی (حداکثر ۸ امتیاز)