تشکیل پروندۀ شرکت / مؤسسۀ تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی

مدارک و شرایط لازم :

داشتن دست‌کم ۵ سال سابقه مستند فعالیت فرهنگی هنری درزمینه موسیقی که به تأیید دفتر موسیقی برسد

داشتن دست‌کم ۲۵ سال سن

داشتن دست‌کم دیپلم متوسطه

نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن اعتیاد به موادمخدر

نامه از اداره ثبت شرکتها ( برای شرکت تک‌منظوره )

نامه از دبیرخانه رسیدگی به امور مراکز فرهنگی( برای مؤسسات چندمنظوره)

نامه از اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ( برای متقاضیان شهرستانی )

اساسنامه شرکت، با موضوع تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی

صورتجلسه مجمع عمومی

تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل

تقاضانامه شرکت

تصویر شناسنامه مدیرعامل

تصویر برگه پایان خدمت مدیرعامل

چهار قطعه عکس ۴×۳ مدیرعامل

تأیید اماکن عمومی

روزنامه رسمی، به همراه تغییرات احتمالی