• اداره امور هنری

محمدباقر بابایی   
محمدباقر بابایی

  رئیس اداره امور هنری

 

رئیس اداره امورهنری      

                                                                                                                

اداره امور هنری
 
1-    راهنمایی در تاسیس مراکز صدا گذاری و صدا برداری و ضبط آثار صوتی
2-    راهنمایی در تاسیس موسسات ، شرکت ها و مراکز تهیه و تولید و تکثیر
     آثار صوتی
3-    راهنمایی در تاسیس آموزشگاههای آزاد هنری موسیقی نمایشی ،
     هنرهای تجسمی ، مد و لباس
4-    راهنمایی در تاسیس هنرستانهای هنرهای زیبا
5-    صدور مجوز اجراهای نمایش
6-     صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و تبلیغاتی
7-    مجوز برگزاری موسیقی در سفره خانه های سنتی
8-    راهنمایی دریافت مجوز انتشار آثار صوتی
9-    مجوز برای خروج ساز از کشور
10- راهنمایی در ساخت عروسکهای نمایشی
11- راهنمایی در تشکیل گروههای نمایشی استان
12- راهنمایی در اخذ درجات هنری و طرح تکریم هنرمندان  ، مستمری بگیری 
      و برخورداری از مزایای بیمه هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
13 صدور مجوز نمایشگاه هنرهای تجسمی در سطح استان و خارج از کشور
 
کارشناسان
 
موسیقی : آقای علیرضا قوجاری
تجسمی :
نمایشی : خانم آتوسا خاتمی
 
شماره تماس :
  • ارسال و پیگیری مشکلات از اداره امور هنری

شماره پیگیری: