مؤسسات فرهنگی و هنری

 
 
 
 
   شرح وظایف کارشناس مؤسسات فرهنگی و هنری
 

 

-   رسیدگی به امور موسسات فرهنگی و هنری استان بر اساس ضوابط و مقررات

-                       ایجاد تعامل مابین دستگاههای فرهنگی و ذیربط با موسسات فرهنگی و هنری استان
-                       کنترل و نظارت مستمر بر نحوه اجرای فعالیت های حیطه مسئولیت مربوطه و ارزیابی
          محتوایی و کیفی موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره و تک منظوره
-                       سازماندهی و برنامه ریزی استانی جهت پیشبرد اهداف
           موسسات فرهنگی و هنری استان در راستای سیاست های
            نظام مقدس جمهوری اسلامی
-                       برگزاری جلسات تخصصی در رابطه با موسسات فرهنگی و هنری
          جهت تبادل نظر ارائه راهکارهای مناسب
-                       بررسی و معرفی پرونده های متقاضیان جهت اخذ مجوز به دفتر
          توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری وزارت متبوع
-                       تهیه طرحهای لازم جهت بهره برداری مطلوب از موسسات فرهنگی
           و هنری در سطح استان
-                       حمایت ، هدایت و نظارت واحدهای تحت پوشش شهرستانی
          با همکاری ادارات تابعه
-                       ارتباط و هماهنگی با دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری
           وزارتخانه در راستای رسیدگی به امور موسسات فرهنگی و هنری استان
-          تهیه آمار و گزارشات لازم در مورد موسسسات و بررسی روشهای
            بهبود کیفیت و تشویق و حمایت آنان برای بهینه سازی
 
       کارشناس مؤسسات فرهنگی و هنری : مهدی حسین زاده
       شماره تماس : 04433445018 داخلی 202

ارسال و پیگیری مشکلات از موسسات فرهنگی و هنری