تمدید پروانه نشرکتاب

مدارک لازم :

یک قطعه عکس ۴×۳

اصل پروانه نشر

درخواست کتبی تمدید، در سربرگ انتشارات، برای ناشران تهرانی

گزارش عملکرد انتشارات درباره طول دوره اعتبار پروانه نشر

تحویل گزارش عملکرد انتشارات، از خانه کتاب ایران

ارائه گزارش برنامه های آینده انتشارات

نامه درخواست تمدید، ازطرف اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برای ناشران شهرستانی