ارتباط با ما

تـمـاس بـا مـا

 
 
اداره کل آ.غ

آدرس : ارومیه - بلوار ارشاد - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

 

    تلفن :  20- 33445018 - 044

    فکس : 33449762 - 044


 پست الکترونیکی :

azargh@farhangmail.ir